Skip to content

Observera! Om du har fått semesterersättning kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning för samma period.

Vi skickar dig detta brev eftersom vi har mottagit din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Det är inte säkert att vi har behandlat din ansökan ännu. Vi vill dock i förväg påminna dig om en lagändring om semesterersättning. Denna lagändring kan innebära att vi inte kan betala ut någon dagpenning alls till dig under den första perioden av din ansökan. 

Enligt en lagändring som trädde i kraft i början av året kan vi inte betala ut dagpenning till dig för samma period som du har fått semesterersättning för. 

Om du har varit heltidsanställd i mer än två veckor under tiden 1.1.2024 eller senare och du har fått semesterersättning för detta arbete, kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning till dig för den tid som semesterersättning hänför sig till. 

Om du till exempel har fått en semesterersättning som motsvarar en månadslön, kan vi inte betala dagpenning till dig för den första månaden. 
 
I regel kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning först efter självrisktiden på 7 dagar. Enligt lagen går inte självrisktiden om du inte kan få dagpenning på grund av semesterersättning. Din situation kan därför vara den att semesterersättningen först förhindrar utbetalning och sedan förhindrar självrisktiden utbetalning igen. 

Din maximala betalningsperiod förbrukas inte under semesterersättningen eller självriskperioden. 

Läs mer om semesterersättning och självrisk på vår webbplats. 

På vår webbplats kan du också kontrollera status för ansökningar och alla ändringar i lagen för 2024.