Hyppää sisältöön

Etusivu Ansiopäivärahan työssäoloehto muuttuu – tarvittavat työtunnit kannattaa kerätä pian

Ansiopäivärahan työssäoloehto muuttuu – tarvittavat työtunnit kannattaa kerätä pian

Aiheet

  • Ansioturva
  • Jäsenyys
  • Lakimuutos
  • Työttömyys

Syyskuussa ansiopäivärahaan oikeuttavaan työssäoloehtoon on tulossa merkittäviä muutoksia. Työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu ja se muuttuu europerustaiseksi. Vaikka lakimuutoksen soveltaminen alkaa vasta syksyllä, voi se vaikuttaa jo nyt.

”Jos nykyistä työssäoloehtoa ei ehdi kerryttää kokonaisuudessaan ennen lakimuutosta, ei voi suunnitella sen varaan, että saa ansiopäivärahaa syksyllä, jos jää työttömäksi tai lomautetuksi”, sanoo YTK Työttömyyskassan erityisasiantuntija Petja Eklund.

Työssäoloehdon täyttyminen on edellytys sille, että on oikeutettu etuuksiin työttömyyden tai lomautuksen aikana. Syyskuun lakimuutos näkyy ensisijaisesti siinä, että on tehtävä kauemmin töitä, jotta olisi oikeutettu ansiopäivärahaan.

”Tällä hetkellä ansiopäivärahaoikeuteen on riittänyt 26 viikon, eli noin puolen vuoden työskentely. Lakimuutoksen jälkeen töitä on tehtävä vähintään 12 kuukautta. Pidempää 12 kuukauden työssäoloehtoa sovelletaan, jos 2.9.2024 jälkeen saa palkkatuloa sen verran, että täyttää puolikkaan tai kokonaisen työssäoloehtokuukauden”, kertoo Eklund.

Syyskuusta lähtien työssäoloehtoa kerryttäviä kuukausia tarkastellaan palkan perusteella. Ehtoa kerryttävät kalenterikuukaudet, joiden aikana on saanut palkkaa vähintään 930 euroa. Työssäoloehtoa voi tulevaisuudessa kerryttää myös puolikkaina kuukausina, jos palkkaa maksetaan 465–929 euroa.

”Työssäoloehdon muutoksilla on vaikutuksia myös työttömyyskassan jäsenyysehtoon. Syyskuusta lähtien ansiopäivärahaa voi saada aikaisintaan, kun on ollut jäsenemme 12 kuukautta. Siksi työttömyyskassaan liittymistä ei kannata viivytellä, vaan hoitaa asia heti.”

Tarkkana työssäoloehdon kerryttämisessä

Siirtymävaiheessa on mahdollista, että työssäoloehtoa kertyy vanhan ja uuden mallin yhdistelmänä. Jos työssäoloehtoa ei ole ehtinyt kerryttämään kokonaisuudessaan uuden lain astuessa voimaan, kerätyt kalenteriviikot muunnetaan uuden lain mukaisiksi kuukausiksi ja vastaamaan uutta työssäoloehtoa.

”Tähän on hyvä nyt kiinnittää huomiota. Jos nykyistä työssäoloehtoa ei ole ehtinyt kerätä täyteen syyskuun alkuun mennessä, ei saa samaa oikeutta ansiopäivärahaan kuin vanhassa mallissa”, sanoo Eklund.

Hän kannustaa jokaista hiljattain työttömyyskassan jäseneksi liittynyttä arvioimaan omaa tilannettaan.

“On hyvä ymmärtää, että vaikka lakimuutosta sovelletaan vasta ensi syksystä, se käytännössä vaikuttaa jo niihin, jotka aloittavat vasta nyt keräämään työssäoloehtoa nollasta. Jos työssäoloehto alkaa kertyä vasta nyt, ei enää ehdi kerätä nykyisen lain mukaista työssäoloehtoa ennen uuden lain soveltamista. Käytännössä työssäoloehto näissä tilanteissa jo siis on nykyistä pidempi”, Eklund huomauttaa.

Jäsenen kannalta Eklund näkee lakimuutoksessa sekä myönteisiä että kielteisiä puolia.

”Hyvin pienillä tuloilla ei välttämättä saa syyskuun jälkeen kerättyä työssäoloehtoa, vaikka aiemmin työtunnit olisivat siihen riittäneet. Toisaalta jatkossa voi hyvinkin epätasaisesti jakautuneilla pätkätöillä kerätä työssäoloehtoa tilanteissa, joissa se nykyisin ei onnistu.  Lisäksi jos tulot ovat suuret, pystyy keräämään työssäoloehtoa aiempaa vähäisemmillä työtunneilla.”

Ansiopäivärahan määrään tai sen hakemiseen muutos ei pääsääntöisesti juurikaan vaikuta. Muutos ei koske jo maksussa olevia ansiopäivärahoja, vaan koskee vaiheittain 1.9.2024 jälkeen maksettavia etuuksia.

Muista nämä:

  • 2.9.2024 lähtien ansioturvaan oikeuttava työssäoloehto pitenee 26 kalenteriviikosta 12 kuukauteen. Lisäksi työssäoloehto muuttuu tuntiperusteisesta palkkaperusteiseen.
  • Jos mahdollista, huolehdi siitä, että keräät työssäoloehtosi kasaan 1.9.2024 mennessä. Nykyisellään työssäoloehto täyttyy, kun teet töitä vähintään 18 tuntia viikossa 26 kalenteriviikon ajan. Riippuen työttömyyden alkamisen ajankohdasta, sinuun voidaan kuitenkin soveltaa 2.9. lähtien pidempää työssäoloehtoa.
  • Huolehdi aina, että palkkasi on vähintään työehtosopimuksen tai työsopimuslain mukainen.
  • Syyskuun lakimuutoksella on vaikutusta myös työttömyyskassan jäsenyysehtoon. Syyskuusta lähtien sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 12 kuukautta ennen kuin olet oikeutettu ansiopäivärahaan. Siksi kassan jäseneksi kannattaa liittyä heti.
  • Työttömyyskassan jäsenyydestä on sinulle merkittävää hyötyä. Kassajäsenenä saat keskimäärin noin 1000 euroa enemmän rahaa joka kuukausi Kelan peruspäivärahaan verrattuna.

Lue lisää:

Työssäoloehto

Euroistettu työssäoloehto

Vuoden 2024 lakimuutokset