Skip to content

Hem Medlemskap i kassan lönar sig redan som ung

Medlemskap i kassan lönar sig redan som ung

Ämnen

 • Studier
 • Utkomstskydd

Studeranden har mycket att vinna på att vara medlemmar i arbetslöshetskassan. Det är en bra idé att fundera på att gå med i arbetslöshetskassan redan när du börjar ditt första sommar- eller deltidsjobb.

Den som fyllt 18 år, är medlem i arbetslöshetskassan och uppfyller villkoren för dagpenning, såsom att vara i arbete, har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Att få inkomstrelaterad dagpenning innebär i praktiken att om du blir arbetslös eller permitterad får du mer pengar än om du inte omfattas av arbetslöshetskassan. Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på den lön du hade innan du blev arbetslös eller permitterad. I genomsnitt är den inkomstrelaterade dagpenningen ungefär dubbelt så stor som grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet från FPA.

Du kan inte ansluta dig till arbetslöshetskassan efter att du har blivit arbetslös. Därför är det viktigt att förutse och ansluta sig när man har ett lönearbete.

Arbeta in arbetsvillkor redan på sommaren eller vid deltidsarbete

Allt lönearbete – även sommarjobb och deltidsarbete – tjänar in ett arbetsvillkor, som är en förutsättning för att du ska få inkomstrelaterad dagpenning. Sommar- och deltidsarbete ger dig samma villkor som annat lönearbete.

Du uppfyller villkoret när du har arbetat minst 18 timmar i veckan i 26 veckor. Dessutom måste din lön vara i linje med kollektivavtalet. Kontrollera ditt anställningsavtal för att se vilket kollektivavtal som gäller för ditt anställningsförhållande.

Hösten 2024 kommer att medföra förändringar i arbetsvillkoret. Det krävda arbetsvillkoret kommer att öka från 26 veckor till 12 månader, d.v.s. från ett halvår till ett år. Dessutom kommer arbetsvillkoret att baseras på lönen och inte längre på arbetstiden, som nu. Det här kan ha en inverkan på hur arbetsvillkoret tjänas in i ströjobb.

Kom ihåg dessa:

 • Gå med i arbetslöshetskassan (YTK) på din första arbetsdag.
 • Varje gång du arbetar minst 18 timmar i veckan samlar du en veckas arbetsvillkor.
 • När du har 26 veckor uppfyller du arbetsvillkoret och kan få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös.
 • Du behöver inte uppfylla arbetsvillkoret kontinuerligt. Det räcker att du uppfyller det inom en referensperiod på 28 månader.
 • Du kan förlänga referensperioden med upp till sju år genom att studera.

Normalt måste arbetsvillkoret uppfyllas inom en referensperiod på 28 månader, men heltidsstudier förlänger referensperioden med upp till sju år. Studieperioder räknas inte in i beräkningsperioden på 28 månader. Även perioder av värnplikt och civilplikt förlänger referensperioden för arbetsvillkoret.

I praktiken kan du alltså uppfylla arbetsvillkoret även om du bara har arbetat under sommaren, t.ex. när du studerade. Huvudsaken är att du under referensperioden har arbetat i ett jobb som uppfyller arbetsvillkoret i de 26 veckor som krävs, minst 18 timmar per vecka. För att utnyttja denna möjlighet måste du gå med i arbetslöshetskassan medan du arbetar och behålla ditt medlemskap i arbetslöshetskassan under hela din studietid.

Kan du få arbetslöshetsersättning som studerande? 

Du kan inte få arbetslöshetsersättning och studiepenning samtidigt. Den primära stödformen för heltidsstudier är studiestöd och arbetslöshetsförmån kan i regel fås först efter att heltidsstudierna avslutats.

I sådana situationer kan du till exempel ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning, förutsatt att du har samlat ihop de veckor som krävs för arbetsvillkoret:

 • Du fortsätter inte dina studier efter gymnasiet, utan går ut på arbetsmarknaden men blir senare arbetslös eller permitterad.
 • Du sommarjobbar under dina studieår, men hittar inget jobb direkt efter examen.
 • Du har sommarjobb och deltidsjobb före din militärtjänstgöring, men du kan inte hitta ett jobb efter militärtjänstgöringen.

Som komplett medlem i YTK har du mest att vinna

Du kan komplettera ditt YTK-medlemskap genom att också bli medlem i YTK Arbetsliv. För en extra årsavgift på endast 24 euro kan du bland annat få

 • juridisk rådgivning i anställningsfrågor
 • coachning i jobbsökande
 • olycksfallsförsäkring för fritid
 • ett online-utbildningsbibliotek med tusentals utbildningar
 • ett brett utbud av friskvårds- och idrottsförmåner

Lue lisää!

YTK Arbetslivs studentmedlemskap kostar bara 12 €/år. Du kan bli studerandemedlem genast när du inleder dina studier, men kom ihåg att det inte ingår medlemskap i arbetslöshetskassan. När du börjar sommar- eller deltidsarbeta bör du också ansluta dig till arbetslöshetskassan.

Bekanta dig med YTK Arbetslivs studentmedlemskap!