Skip to content

Hem Hur skulle graderingen av inkomststödet påverka dagpenningen?

Hur skulle graderingen av inkomststödet påverka dagpenningen?

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Orpos regering planerar att införa ett graderat utkomstskydd. Det skulle inte påverka dagpenningen för korta perioder av arbetslöshet, men skulle minska den avsevärt för längre perioder av arbetslöshet.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om ändringar i arbetslöshetsskyddet. De kommande lagändringarna kommer att medföra en rad skärpningar av villkoren och stödnivån för dem som får utkomststöd. Tidtabellen för dessa ändringar beror på regeringens och riksdagens åtgärder, så vi vet ännu inte när villkoren för utkomststöd kommer att ändras. Som en allmän regel kommer ändringarna endast att påverka förmåner som beviljas efter lagändringarna. 

En av punkterna gäller graderingen av utkomststödet. Enligt regeringsprogrammet kommer ”nivån på inkomststödet att graderas från den nuvarande nivån, så att förmånen efter åtta veckors arbetslöshet kommer att sjunka till 80% av den ursprungliga nivån och efter 34 veckor till 75% av den ursprungliga nivån.”  

Vad betyder detta brev för dig?

Ditt utkomststöd minskar när arbetslösheten blir mer långvarig

Gradering innebär att dagpenningens nivå sjunker när arbetslösheten fortsätter. Enligt förslaget i regeringsprogrammet sjunker den inkomstrelaterade dagpenningen från den ursprungliga fulla nivån till 80 % efter åtta veckors arbetslöshet och till 75 % efter 34 veckors arbetslöshet.  

Hur graderingen påverkar din inkomstrelaterade dagpenning beror på den inkomstrelaterade dagpenningens utgångsnivå och på hur länge du är arbetslös.   

Ditt bidrag i början av arbetslösheten (per dag)
100 %
Ditt bidrag efter 1. steget
80 %
Så mycket minskar dagpenningen per månadDitt bidrag efter 2. steget
75 %
Så mycket minskar dagpenningen per månad
50 €40 €215 €38 €269 €
55 €44 €237 €41 €296 €
60 €48 €258 €45 €323 €
65 €52 €280 €49 €349 €
70 €56 €301 €53 €376 €
75 €60 €323 €56 €403 €
80 €64 €344 €60 €430 €
85 €68 €366 €64 €457 €
90 €72 €387 €68 €484 €
95 €76 €409 €71 €511 €
100 €80 €430 €75 €538 €
105 €84 €452 €79 €564 €
110 €88 €473 €83 €591 €
115 €92 €495 €86 €618 €
120 €96 €516 €90 €645 €
Inkomstrelaterade löneskalor

Exempel 1

Din dagpenning är 80 euro per dag. Du är arbetslös i 40 dagar. Totalt får du 3 200 euro före skatt. Graderingen påverkar inte din dagpenning.

80 €/dag x 40 dagar = 3 200 €   

Exempel 2

Din dagpenning är 80 euro per dag. Du är arbetslös i 80 dagar. Under de första 40 dagarna får du totalt 3 200 euro.  

Under de följande 40 dagarna är din inkomstrelaterade dagpenning 20 % lägre, vilket ger dig totalt 2 560 euro. Under 80 dagar får du totalt 5 760 euro före skatt. Utan gradering skulle din inkomstrelaterade dagpenning för 80 dagar vara 6 400 euro, så graderingen minskar din totala inkomstrelaterade dagpenning i denna situation med 640 euro.

Med gradering: (80 €/dag x 40 dagar) + (80 €/dag x 0,80 x 40 dagar) = 5 760 €  
Utan gradering: 80 €/dag x 80 dagar = 6 400 €  

Exempel 3

Din dagpenning är 80 euro per dag. Du är arbetslös i 250 dagar. Under de första 40 dagarna får du totalt 3 200 euro.  

Under de följande 130 dagarna får du 80 % av det ursprungliga beloppet, dvs. 8 840 euro.  

Efter 170 dagar får du 75 % av det ursprungliga beloppet, vilket ger dig totalt 4 800 euro för de följande dagarna tills du slutar vara arbetslös.  

Detta ger dig totalt 16 320 euro före skatt för 250 dagar. Utan graderingen skulle din inkomstrelaterade dagpenning för 250 dagar vara 20 000 euro, så graderingen minskar din totala inkomstrelaterade dagpenning i denna situation med 3 680 euro.

Med gradering: (80 €/dag x 40 dagar) + (80 €/dag x 0,80 x 130 dagar) + (80 €/dag x 0,75 x 80 dagar) = 16 320 €  
Utan gradering: 80 €/dag x 250 dagar = 20 000 €