Skip to content

Hem Från detaljhandeln till asfaltsarbete – medlemskapet i kassan kändes som rätt alternativ

Från detaljhandeln till asfaltsarbete – medlemskapet i kassan kändes som rätt alternativ

Ämnen

  • Jobbsökande

Ville Valtonen, som arbetar säsongsmässigt och på entreprenad, är nöjd med sitt beslut att säkra sin utkomst och bli medlem i YTK-kassan. Jämkad dagpenning var något han aldrig hade hört talas om innan han gick med i kassan.

Ville Valtonens arbetsplats är på alla våra vägar, verkligen på vägen. Valtonen, som arbetar som trafikledare för asfaltsarbeten, ville ha något annat än detaljhandel i sitt arbetsliv och sökte för fyra år sedan jobb hos en arbetsgivare som utför vägentreprenader.

I april, när snön smälter, inleds entreprenaderna. Arbetena pågår sedan tills marken fryser och snön kommer, ibland ända fram till december. I kustområdena förlänger havet säsongen för vägentreprenaderna.

– Arbetsdagarna är långa, i genomsnitt 9–10 timmar. Under varma sommardagar tar det tid för asfalten att svalna och processen kan inte påskyndas, även om de övriga arbetena skulle kunna utföras snabbare, säger Valtonen.

Till Valtonens uppgifter hör bland annat att köra en eskortbil framför en kö av fordon som passerar vägarbetsplatsen, markera vägarbetsplatsens område och trafikledning på vägar och i korsningar.

För en ny­börjare var arbetet som trafikledare överraskade krävande. Att få bilarna att röra sig säkert, smidigt och i rätt ordning kräver viss precision och logik. Valtonen har lärt sig, fått mer ansvar och beröm för sitt arbete. Han har genom eget kunnande tagit sin plats i gänget.

– När säsongen är slut åker en del av de anställda ut och reser, andra gör något annat. Jag har vilat och rest, men jag har också gjort korttidsarbete i mataffären och kört en leveransbil.

Boboll ligger Ville Valtonen varmt om hjärtat. BILD: JASKA POIKONEN

Trygghet och säkerhet i arbetslivet

När Valtonen började med asfaltsjobben funderade han över löneosäkerheten i säsongs- och entreprenadarbetet. Vissa rekommenderade ett fackförbund inom den egna sektorn som säkerhet, men Valtonen intresserade sig särskilt för rekommendationen som gällde YTK.

Kassans fasta årsavgift på 115 euro och föreningsmedlemskapet på 22 euro inklusive förmåner lät nästan för bra för att vara sant. Prisskillnaden jämfört med medlemskapet i hans tidigare fackförbund och kassa var enorm.

– Människan är besynnerlig, en god deal måste alltid först betvivlas. Det har inte funnits någon anledning att ångra det här beslutet, säger Valtonen med ett skratt.

Alla frågor har alltid besvarats på ett vänligt och snabbt sätt, vilket, om något, är mer än viktigt i en osäker och obehaglig situation.

För ett och ett halvt år sedan skadade Valtonen sitt knä i sin favorithobby, boboll. När han med kryckor kom med sjukintyget från akuten till arbetsgivaren frågade sekreteraren Valtonen varför han inte gick till en privat läkarcentral med skadan. Olycksfallsförsäkringen för fritid, som är en del av förmånerna för fullvärdiga medlemmar i YTK, skulle ha ersatt honom.

Valtonen blev häpen. Han var inte medveten om YTK:s förmåner och var tacksam för sekreterarens påpekande.

– Jag visste ingenting om förmånerna! Jag tackade ja till fullt medlemskap utan dess mera utredningar när priset var så förmånligt, säger Valtonen.

Knäskadan korrigerades på Pohjola sjukhus genom rehabilitering och lyckligtvis behövdes ingen operation. Valtonen berömmer den service han har fått, inte bara på sjukhuset utan också hos YTK.

– Allt gick väldigt enkelt och bekvämt. Senare har jag på webben tagit del av andra förmåner som YTK erbjuder, även om jag tills vidare inte personligen haft behov av dem alla.

Ville Valtonen anser inte att hans arbete som trafikledare på asfaltbeläggningsplatser är särskilt farligt, men hoppas på eftertanke och förståelse från bilisterna. BILD: JASKA POIKONEN

Jämkad dagpenning var en sak som Valtonen inte visste något om på förhand. Han hade tidigare bara haft fasta anställningar och hade inte haft behov av en sådan tidigare. När säsongen går mot sitt slut minskar dock antalet vägarbeten och eftersom allt har blivit dyrare, har den ekonomiska situationen ibland varit dålig.

Enligt Valtonen är YTK:s kundtjänst lättillgänglig och rättvis, och han har fått hjälp med alla problem. Man har berättat öppet och människoorienterat om möjligheterna under vintersäsongen när ingen lön betalas ut. Man har också varit flexibel med betalningen av medlemsavgiften som förfaller i början av året.

– Alla frågor har alltid besvarats vänligt och utan dröjsmål, och det om något, är mer än viktigt i en osäker och obekväm situation, sammanfattar Valtonen.

Tålamod och förståelse till dem som rör sig på vägarna

Säsongsarbete är ett val. Vid fint väder är utomhusarbetet det bästa Valtonen, som gillar bilar, kan tänka sig. De brännande heta dagarna är utmattande och tunga, regnväder är en sak för sig.

Valtonen anser inte att hans arbete är särskilt farligt, men hoppas på eftertanke och förståelse från bilisterna. Det är människor som arbetar vid vägarbeten. Ingen får ha så bråttom att han eller hon orsakar en fara för dem som gör sitt jobb.

– Ibland är jag nog rädd. Lyckligtvis har inget värre hänt, hittills har vi klarat oss bra, och i takt med att erfarenheten växer lär man sig att vara noggrannare, säger Valtonen.

Det är förbjudet att lyssna på musik och använda öronsnäckor vid vägarbetet. Man måste höra om utryckningsfordon närmar sig och observera miljön med alla sinnen.

När en eskortbil leder bilkön som passerar vägarbetet, hålls hastigheten på 30 km/h enligt reglerna och vägarbetarna tackar. När det inte finns någon eskortbil, glöms hastighetsbegränsningarna lätt bort.

– När man hela dagarna jobbar i trafiken vänjer man sig vid maskiner, bilar och förbipasserande, och man kanske inte inser att vara försiktig om någon kommer bakifrån i full fart. Sakta ner i tid. Det skulle vara viktigt att varje bilist kommer ihåg det när säsongen för vägarbeten börjar, önskar Valtonen.

Artikeln publicerades första gången på IS.fi den 16.5.2022.