Hyppää sisältöön

Etusivu Lakimuutosten vuosi

Lakimuutosten vuosi

Aiheet

  • Lakimuutos

Kuluva vuosi on hyvin mielenkiintoinen, koska tämän vuoden aikana saamme 12 työttömyysturvaa koskevaa lakimuutosta. Osa lakimuutoksista on jo voimassa ja niitä jo sovelletaan. Osa on voimassa, mutta niiden soveltaminen alkaa vasta myöhemmin. Lisäksi osa lakimuutoksista on eduskunnan käsiteltävänä ja yksi muutos on vielä vasta valmistelussa. 

Muutoksia ansioturvan tasoon 

Lakimuutosten tarkoitus on lisätä työllisyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa enimmäkseen muutoksia, jotka vähentävät ansiopäivärahan määrää. Erityisen pahalta on tuntunut lapsikorotusten poisto, mikä vähentää lapsiperheiden tuloja kuukaudessa noin 130–240 euroa. Ansioturvan tason heikennyksistä huolimatta jäsenyys työttömyyskassassa kannattaa yhä. Työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa ansioturva on kuukaudessa suomalaisen keskipalkalla yli tuhat euroa enemmän kuin pelkkä perusturva. 

Hakijoita kiinnostavia muutoksia 

Erityisen paljon olemme saaneet kyselyjä vuorotteluvapaan lakkauttamisesta sekä ansioturvan porrastamisesta. Molemmat lakimuutokset ovat vielä käsittelyssä. 

Vuorotteluvapaa on ollut mahdollisuus pitää tauko pitkään jatkuneen työuran keskellä. Vuorotteluvapaan pitäminen on ollut suosittua, vaikka sen ehdot ovat viime vuosina asteittain tiukentuneet. Esitetyn mukaan vuorotteluvapaa lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos ehdot täyttyvät voit aloittaa vuorotteluvapaan vielä 31.7.2024 mennessä. Tämän jälkeen uusia vuorotteluvapaita ei voi enää aloittaa. 

Esitetty ansioturvan porrastaminen tarkoittaa sitä, että ansioturvan taso tulee jatkossa laskemaan työttömyyden tai lomautuksen pitkittyessä. Ensimmäinen porras tulisi vastaan jo 40 päivänä kohdalla eli käytännössä useimmiten jo toisen hakemuksen yhteydessä. Tämä on lakimuutos, jonka ehdotuksiin voi vielä tulla muutoksia. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme asiasta säännöllisesti. 

Työttömyyskassalle merkittävä muutos 

Ansioturvan toimeenpanon näkökulmasta suurin tulossa olevista muutoksista on ansioturvan työssäoloehdon euroistaminen. Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto kertyy maksetuista palkoista eikä työtunneista kuten nykyisin. 

Vakuutetun näkökulmasta muutoksella ei ole suurtakaan merkitystä. Muutos ei juurikaan vaikuta esimerkiksi ansiopäivärahan tasoon. Päinvastoin muutos voi jonkin verran helpottaa ansiopäivärahan hakemista, kun voimme hyödyntää tulorekisteriä kattavammin eikä työtunteja tarvitse kaikissa tilanteissa yhtä tarkasti ilmoittaa kuin nyt. 

Meillä työttömyyskassassa muutos on kuitenkin suuri. Hakemukseen käsittelyyn käytetyt työkalut pitää osittain rakentaa uudestaan ja henkilökuntaa pitää kouluttaa laajasti. Myös kaikki neuvonta ja ohjetekstit pitää muutoksen myötä käydä lävitse ja uudistaa. Tavoitteemme kuitenkin on, että tämä meille suuri muutos näkyisi jäsenillemme, asiakkaillemme ja sinulle palvelujen parantumisena. 

Lue sivuiltamme lisää lakimuutoksista ja vuorotteluvapaasta

https://www.ytkkassa.fi/tietoa-meilta/ajankohtaista/lakimuutosten-vuosikello/

https://www.ytkkassa.fi/ansioturvaopas/vuorotteluvapaa/