Hyppää sisältöön

Etusivu Tilinpäätöksen aikaa

Tilinpäätöksen aikaa

Työttömyyskassassa alkuvuosi on aina kiireistä aikaa. Työttömyys on tyypillisesti korkealla, verokortit uusitaan, jäsenmaksut laskutetaan ja asiakkaillamme on paljon kysymyksiä. Pinnan alla kiirehtii myös YTK:n talousväki, joka valmistelee menneen vuoden tilinpäätöstä. Tilinpäätöksestä selviää, miten raha on liikkunut ja millaisessa asennossa kassa on valmis vastaanottamaan jälleen uuden toimintavuoden.

Vuoden 2023 tilinpäätös osoittaa, että tuloksemme on 2 miljoonaa euroa plussan puolella.

Etuusmenot ylittivät talousarvion

Kun maksamme ansiopäivärahoja, on osa niiden rahoittamisesta meidän vastuullamme. Mitä korkeampi työttömyysaste, sitä enemmän on menoja rahoitettavaksi.

Viime vuonna, eli 2023, maksoimme etuuksia 697 miljoonaa euroa. Tämä oli 21 miljoonaa euroa enemmän, mitä olimme ennakoineet talousarvioissamme. Työttömyys (7,3 %) oli lähes ennakoimallamme tasolla, mutta keskimääräinen ansiopäivärahan taso oli korkeampi, mitä olimme etukäteen laskeneet. Oma vastuumme etuusmenoista ylitti talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla.

Jäsenmaksutuotto pieneni

Rahoitamme oman osuutemme etuusmenoista jäsenmaksuilla. Määräämme jäsenmaksun siten, että se riittää vastuullamme olevien menojen rahoittamiseksi. Vuodelle 2023 laskimme jäsenmaksua 115 eurosta 99 euroon. Tämän vuoksi jäsenmaksutuottomme pieneni vuodesta 2022 noin 7,2 miljoonaa euroa, vaikka jäsenmäärä kasvoi.

Vakuutustoiminnan tuotto jäi miinukselle

Ansioturvan toimeenpano vaatii monta osaajaa, mikä näkyy henkilöstökuluissa. Vuonna 2023 henkilöstökulumme olivat 10,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Hallintokulut olivat yhteensä 20,4 miljoona euroa ylittäen talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtui enimmäkseen ICT- ja kehityskuluista, mikä kertoo siitä, että toimintaamme luonnehtii myös kattavan IT-arkkitehtuurin hyödyntäminen ja sen jatkuva kehitystyö.

Kun etuusmenot ylittivät talousarvion ja samalla jäsenmaksutuotto pieneni, jäi vakuutustoiminnan tuotto miinukselle 2,2 miljoonaa euroa.

Sijoitukset ja tulos – onnistunut taloudenhoito

Meillä on tasoitusrahasto, joka vakauttaa kassan taloutta ja toimii puskurina huonoille ajoille. Työttömyyskassan tasoitusrahaston koko on yli sata miljoonaa euroa. Rahastoon kertynyt varallisuus sijoitetaan tuottavasti, mutta turvallisesti. Talousarviossa emme laske sijoitusomaisuudellemme tuottoa, koska taloudenhoitomme perustuu vakauteen ja varovaisuuteen. Vuonna 2023 sijoitustoiminta kuitenkin tuotti 4,2 miljoonaa euroa.

Yhteenlaskettuna vakuutus- ja sijoitustoiminta jättivät meille 2 miljoonan euron tuloksen. Taloudenpitomme vuonna 2023 siis onnistui. Laskimme jäsenmaksua ja jäimme plussan puolelle, vaikka etuusmenot kasvoivat ennakoitua enemmän.

Kuluneen vuoden jälkeen rahastoasteemme ylittää 200 prosenttia. Se tarkoittaa, että toimintamme on turvattu siten, että meillä on säästössä määrä, joka vastaa meidän vastuullamme olevia kahden vuoden etuusmenoja ja hallintokuluja.

Vuosi 2024

Nostimme jäsenmaksua tälle vuodelle, koska ennakoimme, että työttömyys on nousussa. Kuluvan vuoden aikana etuusmenot ovat toteutuneet ennusteidemme mukaisesti. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että kassan talouden osalta ei ole yllätyksiä tulossa. Taloutemme pysyy vahvana ja pystymme edullisella jäsenmaksulla tarjoamaan parasta palvelua ja samalla voimme jatkaa toimintamme pitkäjänteistä kehittämistä.