Hyppää sisältöön

Etusivu Vuorottelu­vapaa on poistumassa

Vuorottelu­vapaa on poistumassa

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Jos olet suunnitellut vuorotteluvapaan pitämistä, alkavat nyt olla viimeiset hetket tarttua mahdollisuuteen. Vuorotteluvapaan lakkauttamisen sisältävän lakiluonnoksen mukaan uusia vuorotteluvapaita ei voisi enää aloittaa 2024 heinäkuun jälkeen.

Hallitus on julkaissut esitysluonnoksen, jonka mukaan vuorotteluvapaa lakkautetaan.

Lakimuutos ei vaikuta jo myönnettyihin ja käynnissä oleviin vuorotteluvapaisiin.

Kesällä viimeinen mahdollisuus

Uuden vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä heinäkuun 2024 aikana. Viimeinen mahdollisuus olisi heinäkuun viimeinen päivä. Vuorotteluvapaa onnistuu siis vielä, jos toimitat vuorottelusopimuksen työvoimaviranomaiselle viimeistään 31.7.2024 mennessä ja vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä on viimeistään 31.7.2024.

Lakimuutoksen taustaa ja perusteluja

Samassa yhteydessä on tarkoitus luopua myös aikuiskuiskoulutustuesta sekä ammattitutkintostipendistä. Esityksen tavoitteena on julkisten menojen säästyminen ja työllisyyden lisääntyminen.

Esitysluonnoksen mukaan aikuiskoulutustuki on vienyt työntekijöitä määräaikaisesti pois työmarkkinoilta eikä sen saamisen aikana hankittu koulutus ole aina ollut riittävän tarkoituksenmukaista. Vuorotteluvapaa on myös vienyt ihmisiä määräaikaisesti pois työmarkkinoilta eikä se ole pidentänyt työuria halutulla tavalla. Ammattitutkintostipendin vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.

Lakkautuksista on sovittu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan näiden tukimuotojen sijasta jatkuvan oppimisen koulutusresursseja kohdistettaisiin jatkossa erityisesti henkilöihin, jotka nostavat koulutustasoaan sekä koulutuksiin, jotka edesauttavat työllistymistä esimerkiksi työvoimapula-aloille.

Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi helmikuussa. Lakimuutoksen ja sen voimaantulon yksityiskohdat voivat vielä muuttua ja tarkentua. Kerromme asian etenemisestä, seuraa siis sivujamme.