Hyppää sisältöön

Etusivu Lapsikorotusten määrä laskee

Lapsikorotusten määrä laskee

Aiheet

  • Ansioturva

Tämän vuoden aikana on ollut voimassa väliaikainen korotus lapsikorotuksen määrään. Väliaikainen korotus päättyy vuoden loppuun.

Väliaikainen korotus

Vuosi sitten turvallisuusympäristön muutos ja sähkön hinnan nousu johtivat lapsikorotuksen määrän väliaikaiseen nostamiseen korotuksesta. Tarkoitus oli erityisesti turvata pienituloisten lapsiperheiden ostovoimaa tilanteessa, jossa perustarpeisiin kohdistuva niukkuus oli nostamassa hintoja. Hallitus päättikin vuoden 2023 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä määräaikaisista korotuksista useisiin lapsiperheiden käyttämiin sosiaaliturvan etuuksiin ja eduskunta myöhemmin hyväksyi asiaa koskevat lakimuutokset.

Lapsikorotuksen väliaikainen korotus on voimassa 1.1.2023-31.12.2023. Tämän jälkeen väliaikainen korotus poistuu.

Muita muutoksia

Väliaikaisen korotuksen poistuminen ei ole ainoa tulossa oleva muutos lapsikorotuksen määrään. Hallitus valmistelee parhaillaan indeksin jäädytystä sekä lapsikorotuksesta luopumista.

Indeksin jäädytys tarkoittaa sitä, että 1.1.2024 alkaen lapsikorotuksen määrä ei nouse, vaikka elinkustannukset olisivat nousseet.

Lapsikorotuksesta luopuminen tarkoittaisi sitä, että 1.4.2024 alkaen emme voisi enää ollenkaan maksaa ansiopäivärahaan lapsikorotusta. 

Lapsikorotuksen määrä

Jos indeksi päätetään jäädyttää ja lapsikorotuksesta luovutaan, on lapsikorotusten määrä päivää kohden:

Lasten määrä1.1.-31.12.20231.1.-31.3.20241.4.2024-
17,01 €5,84 €
210,29 €8,57 €
313,26 €11,05 €